Mesttransport

Voor het transporteren van drijfmest beschikken wij over 3 vrachtwagens met mestopliggers van 31 m³. Deze vrachtwagen zijn uiteraard voorzien van het AGR-GPS systeem om mest te transporteren voor de afzetmarkt. Hierdoor hebben wij veel capaciteit in huis om de mest aan te voeren in het voorjaar of de zomerperiode. Er worden ook heel wat transporten uitgevoerd voor mestverwerkingsbedrijven.

Wij kunnen zowel dierlijke mest als digistaaf of effluent van de mestverwerking aanbieden of transporteren.

We kunnen de mestopliggers ook trekken met een tractor en dolly in plaats van de vrachtwagen, voor de moeilijk te bereiken percelen.

We hebben ook een kipopligger om vaste mest of compost te vervoeren met onze vrachtwagens of met de tractor en dolly.

Landbouwwerken